El projecte

ESCENARIS DEL PROJECTE


Dotada d’una gran càrrega simbòlica, l’aigua ocupa un lloc destacat en l’imaginari dels pobles, una metàfora poètica que expressa un món de sensacions profundament arrelades al subconscient col·lectiu. Les creences i costums mostren l’aigua com un element purificador, símbol de vida i de fertilitat. En altres casos, l’aigua representa la natura desbocada i s’associa a la mort, a l’oblit.


Tot i que és el recurs més abundant del planeta, no és il·limitat: només el 3% de l’aigua és dolça, i d’aquesta, únicament l’1% està disponible per al consum. Un dels efectes més visibles de l’escalfament global és que cada cop plou menys en algunes zones i els ecosistemes es deterioren. D’altra banda, el 40% de la població mundial no disposa d’accés a fonts d’aigua potable, de manera que el model hídric actual no només és insostenible des del punt de vista ecològic, sinó també des del punt de vista humanitari. 


Les dificultats d’abastament, el creixement de la població, el consum intensiu, la variabilitat de les pluges o la contaminació, són factors que es conjuguen a molts llocs del món convertint l’aigua en un element estratègic per al benestar de les persones o per al desenvolupament dels pobles. És per això que l’Assemblea General de les Nacions Unides reconeix l’aigua com un dret essencial, una prova de com és de transcendent aquest recurs, i com és d’important fer-ne un ús responsable. 


La gestió sostenible de l’aigua és un dels desafiaments més grans per a la humanitat, un desafiament que no es pot encarar amb èxit sense la complicitat dels ciutadans i ciutadanes que, tot i el seu gran poder de transformació, no sempre disposen d’informació prou rigorosa per valorar els impactes que els seus actes tenen per a la sostenibilitat ambiental de la ciutat, del país o del planeta en general. 


En aquest context, EL POU DE TALLULAH és un recorregut transversal a través de diferents escenaris que tenen l’aigua com a protagonista — de vegades present, de vegades absent —, amb l’objectiu d’aportar elements per a la reflexió que contribueixin a la construcció d’un món socialment més just, i ambientalment més sostenible, d'acord amb els postulats de l'Agenda 2030 de l'Organització de les Nacions Unides.


Objectius


Divulgar el coneixement sobre el paper de l’aigua a la natura, i fomentar-ne el consum responsable, d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.


Contribuir a la construcció d’una comunitat informada i compromesa, conscient del poder de transformació que tenen les petites accions per a l’entorn proper, i per al planeta en general.


De camí al pou (Sudan del Sud)