ODS 13: Acció climàticaOBJECTIU 13: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

Actualment, les emissions de gasos d'efecte hivernacle són un 50 % superiors a les de 1990, i continuen augmentant. El canvi climàtic és un procés global, i les mesures pal·liatives locals no el poden aturar. A llarg termini, només una reducció global d'emissions pot reduir-ne els efectes, tot i que el temps de resposta del clima no és immediat. A curt termini, l’adaptació efectiva a l’escalfament global passa per una gestió dels recursos hídrics que permeti reduir la vulnerabilitat de les comunitats i desenvolupar mecanismes de resiliència climàtica, per exemple, en els sistemes de producció d’aliments. Una gestió eficient de l'aigua és una solució poderosa per adaptar-se als impactes del canvi climàtic.


ODS 13: Acció climàtica

ODS 13: Acció climàtica

ODS 13: Acció climàtica


ODS 13: Acció climàtica

ODS 13: Acció climàtica

Potser t'agraden aquestes entrades