Les Highlands: l'aigua i el clima

Highlands (Escòcia)

Llac Ness (Escòcia)


La vegetació creix, frondosa i exuberant, a la riba del llac Ness. L’aigua i el clima no són simples sistemes inerts aïllats d'un context, sinó que són els dos factors principals que governen els ecosistemesL'evaporació i la condensació de l'aigua a l'atmosfera és un procés fonamental en la formació de patrons climàtics i la distribució de pluja. A Escòcia, el clima proporciona hiverns freds, estius no gaire càlids, escassa oscil·lació de les temperatures i abundants precipitacions. Algunes regions escoceses, com les Highlands, tenen trets de clima subpolar, ja que l’estiu és extraordinàriament breu. La geografia muntanyosa i els vents dominants procedents de l'Atlàntic fan de les Highlands una de les zones més ventoses i humides d'Europa. En aquest territori, l’aigua és molt abundant i configura paisatges de cascades i llacs majestuosos, rius turbulents, boscos frondosos i extensos prats verds.


“ L’aigua és la força motriu de la natura

— Leonardo da Vinci, savi del Renaixement

Highlands (Escòcia)

Highlands (Escòcia)

Highlands (Escòcia)


Highlands (Escòcia)

Potser t'agraden aquestes entrades