Objectiu 15: Els ecosistemes terrestres

OBJECTIU 15: Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat

Vetllar per la conservació, el restabliment i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres vol dir gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, evitar la degradació de les terres, i aturar la pèrdua de biodiversitat protegint els hàbitats i les espècies amenaçades. En aquest context, és necessari proporcionar incentius als països en desenvolupament perquè promoguin una gestió sostenible del territori. No s’ha d’oblidar que els boscos, i la natura en general, també són importants per a l’esbarjo i el benestar personal. En moltes cultures, els paisatges naturals estan estretament associats a valors espirituals, creences religioses i ensenyaments tradicionals que s’han de conservar.

Boscos (Catalunya)

Boscos (Catalunya)Boscos (Catalunya)

Boscos (Catalunya)

Potser t'agraden aquestes entrades