L'agenda 2030: els reptes


Des del començament del segle XX, a conseqüència de l'increment de la població, del desenvolupament industrial i de l'ús més gran en l'agricultura, el consum mundial d'aigua s'ha multiplicat per sis. Actualment, es consumeix el 54% de l'aigua disponible. Segons la UNESCO, a curt i mitjà termini, l'increment previst de la població mundial n'incrementarà la demanda, alhora que, a conseqüència del canvi climàtic, la quantitat d'aigua disponible disminuirà en un 30%. Si no s'inverteix la tendència, mitjan segle XXI, les reserves hídriques del planeta arribaran al límit. 


En aquest context de creixent escassetat, és necessari implementar de forma urgent mesures que advoquin per la sostenibilitat i la universalitat de l'accés a l'aigua, impulsant un canvi del model actual de consum d'acord amb el que s'anomena "la nova cultura de l'aigua". Un canvi basat en l'estalvi, en l'optimització de la seva gestió, en el repartiment equitatiu o en la valoració d'aquest recurs com un actiu ecològic i social. És per això que l'ONU ha inclòs la gestió responsable de l'aigua entre els 17 objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.


L’aigua és la substància més investigada, 

però continua sent la menys entesa

John EmsleyODS 13: Acció climàticaPotser t'agraden aquestes entrades