El canvi climàtic: un fenomen irreversible?

Una xemeneia fumejant a Kiruna (Suècia)
Una xemeneia fumejant a Kiruna (Suècia)

El model de producció, comerç i consum que ha suposat un progrés econòmic i social sense precedents durant el darrer segle, ha estat acompanyat d'una degradació ambiental que posa en perill la sostenibilitat del planeta i la conservació de la vida tal com avui la coneixem. La pèrdua de biodiversitat, la destrucció d'hàbitats, la desforestació, la contaminació de l'aire i de l'aigua, l'abocament de residus, les pràctiques agrícoles intensives, l'ús de pesticides, la sobrepesca, la contaminació lumínica, el creixement urbà, l'escassetat d'aigua o el malbaratament d'aliments formen part d'una llarga llista d'amenaces interconnectades i que sovint es reforcen mútuament. 


Però si hi ha un impacte ambiental que en les darreres dècades ha pres una rellevància significativa en relació amb la resta, aquest és el canvi climàtic, causat en gran part per les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que està provocant un augment de les temperatures globals, la fosa dels casquets polars i de les glaceres, un increment dels fenòmens meteorològics extrems o l'augment del nivell del mar. L’aigua és l’indicador principal dels efectes de l'escalfament global. 


 “ La Terra no és una herència dels nostres pares,

sinó un préstec dels nostres fills

— Proverbi indi


El Namib (Namíbia)


El Namib (Namíbia)

Potser t'agraden aquestes entrades