Aigua i desenvolupament

Aigua i desenvolupament


L’escassetat d’aigua és un fil conductor en la història de l’Àfrica subsahariana, on els nivells de pobresa extrema són alarmants i la població continua augmentant. El cost és enorme, tant per a les persones com per a l’economia. L’aigua no només és un factor imprescindible per a la salut o per a la seguretat alimentària, sinó que també té un paper fonamental en el creixement econòmic dels territoris, ja que impulsa la productivitat permetent que les persones participin en la força laboral de manera saludable. L'aigua també és un recurs necessari per a moltes indústries, des de la manufactura fins a la generació d’energia. 


D'altra banda, la disponibilitat d’aigua potable permet l’accés de les dones i les nenes a l’educació i a les oportunitats ja que, quan no es disposa del recurs, són elles les responsables de la seva recol·lecció i transport des dels rius o els pous fins a les llars. A més a més, els nens que tenen accés a aigua neta i sanejament tenen menys probabilitats de faltar a l’escola a causa de malalties relacionades amb l’aigua. Els experts calculen que l’impacte econòmic de no disposar d’aigua i sanejament representa el 4,3% del PIB del continent.


“ L’impacte econòmic de no disposar d’aigua i sanejament 

representa el 4,3% del PIB de l'Àfrica

Organització Mundial de la Salut

Potser t'agraden aquestes entrades