La destrucció dels ecosistemes aquàtics

Piranyes a l’Amazones (Brasil)

Pescador de l'Amazònia (Brasil) 


Un pescador mostra amb orgull una piranya acabada de pescar. L’Amazònia conté al voltant del 10% de les espècies conegudes a la Terra, moltes de les quals són endèmiques, i moltes d’altres encara sense classificar. Els rius de la regió contenen més de 2.200 espècies de peixos i són els ecosistemes fluvials més diversos del món. Entre moltes altres contribucions, la selva amazònica juga un paper fonamental en la regulació del clima global en absorbir grans quantitats de diòxid de carboni. No obstant això, ha perdut al voltant del 20% de la cobertura forestal original a causa de la tala d’arbres i de l’expansió agrícola. 


La construcció de preses, carreteres o altres infraestructures fluvials, la tala de boscos per obtenir fusta o per establir-hi conreus, l’ús indiscriminat d’adobs i pesticides o l’expansió de les ciutats, entre molts altres fenòmens, provoquen danys greus als ecosistemes i a la biodiversitat que contenen, moltes vegades de manera irreversible. Els rius, els aiguamolls i els llacs són els ecosistemes més degradats i amenaçats del món. 


  Des del 1900 s’han perdut més del 64% de les zones humides del planeta

World Wildlife Fund


Piranyes a l’Amazones (Brasil)

Destrucció d'hàbitats (Amazones)

Destrucció d'hàbitats (Amazones)


Potser t'agraden aquestes entrades