El malbaratament: l'aigua que es perd

Malbaratament d'aigua
Una aixeta que goteja (Catalunya) 

De l’aigua que s’extreu diàriament per a usos industrials, agrícoles o per a les tasques domèstiques, aproximadament la meitat no s'aprofita: s'evapora, s'infiltra al sòl o torna a alguna llera. Una part important de l’aigua potable es malbarata a causa de pèrdues en les xarxes de distribució i altres usos ineficients. A les ciutats, el 30% de l’aigua es perd a causa de fuites en sistemes de distribució d’aigua obsolets o a causa de males pràctiques a les llars. En alguns casos, l’abocament de productes químics i residus diversos contaminen les fonts de subministrament. A escala global, menys del 20% de les aigües residuals domèstiques es tracten i es reciclen de manera adequada. 


També moltes activitats quotidianes contribueixen al malbaratament d'aigua: rentar un per un els plats sota l'aixeta, no carregar el rentaplats o la rentadora al 100% de la seva capacitat, omplir la banyera en comptes de dutxar-se, estar-se sota la dutxa més temps del necessari, regar el jardí a les hores més caloroses del dia, deixar una aixeta que goteja sense reparar…  La gestió responsable de l’aigua a curt termini és essencial per garantir la sosteniblitat del planeta.


 “ El cicle de l’aigua i el de la vida són el mateix
— Jacques Y. Cousteau, biòleg marí

Malbaratament d'aigua

Malbaratament d'aigua


Feinejant al Nam Ou (Laos)

Potser t'agraden aquestes entrades