Feinejant al Nam Ou: viure del riu

La vida a la riba del Nam Ou (Laos)
La vida a la riba del Nam Ou (Laos)

Una nena fa la bugada a la riba del Nam Ou. Uns meandres més amunt, un noi llença la xarxa provant d’atrapar algun peix entre les roques. El Nam Ou, literalment, "riu bol d’arròs", és un dels rius més importants de Laos i suporta bona part del cultiu d'arròs del país. Neix a prop de la frontera amb la Xina i té una longitud de 448 km. Juntament amb el Mekong, és l'únic canal natural de la regió apte per al transport de vaixells de gran calat. Diverses comunitats rurals estan instal·lades a la riba i depenen dels seus recursos per sobreviure, però els projectes hidroelèctrics que s’estan desenvolupant a la regió suposen un impacte negatiu per als ecosistemes i les terres circumdants i, de mica en mica, moltes famílies d'aquestes comunitats es veuen forçades a emigrar a les ciutats i començar de nou. Només un terç dels rius del món es mantenen inalterats i flueixen lliures, sobretot a les regions àrtics o a les conques del riu Amazones i del Congo. 


“ En algunes comunitats rurals,

la pesca representa el 90% de la ingesta de proteïnes animals

 Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i la Agricultura


La pesca i la pobresa rural estan inexorablement unides. El lliure accés als recursos pesquers fa que un gran nombre de persones es dediquin a la pesca com a ocupació d’últim recurs quan es deteriora la situació en altres sectors, com l’agricultura. És per això que els pescadors i les seves famílies sovint són considerats els més pobres entre els pobres. Malauradament, la pressió de l’activitat humana sobre els ecosistemes aquàtics, la destrucció dels hàbitats, la contaminació o l'explotació excessiva, disminueixen la contribució del sector pesquer com a mitjà de subsistència i reforcen els cicles de pobresa al qual es veuen exposades milions de comunitats rurals a tot el món que depenen de la pesca per sobreviure.


Feinejant al Nam Ou (Laos)

Feinejant al Nam Ou (Laos)

Feinejant al Nam Ou (Laos)

Feinejant al Nam Ou (Laos)


Potser t'agraden aquestes entrades