Un repartiment desigual

Rentant la vaixella (Botswana)

Rentant la vaixella (Botswana)


A l'«epata», una dona Ovambo renta la vaixella en una palangana amb aigua. Al foc, ja bull l'aigua per al sopar. Els Ovambo viuen en «kraals» un conjunt de cabanes a l'interior d'un recinte emmurallat amb vares, pals i arços que protegeixen les persones i el bestiar de possibles robatoris o depredadors. A l'interior del kraal, homes, dones, joves o visitants dormen en edificis separats. Cada cabana té una finalitat diferent, com l'«epata», que és la cabana que fa de cuina. 


El 96,5% de l'aigua del planeta es troba als mars i oceans. Només un 3,5% de l'aigua és dolça, i d'aquesta, la majoria es troba inaccessible a les glaceres o als pols, de manera que només el 0,5% de l'aigua està disponible per al consum. A escala mundial, s'extreuen aproximadament uns 1.600 litres diaris d'aigua per habitant, tot i que el consum varia molt d'una regió a una altra del planeta depenent de la disponibilitat. Gairebé el 70% de tota l'aigua consumida es destina a l'agricultura, el 20% es consumeix en processos industrials i el 10% restant es destina als usos domèstics. Tenint en compte totes les formes de consum, un ciutadà europeu consumeix, de mitjana, 3.600 litres d'aigua cada dia, mentre que un ciutadà africà en consumeix menys de 700. 


“ Només el 0,5% de l’aigua està disponible per al consum

 Food and Agriculture Organization

Consum d'aigua

Consum d'aigua


Potser t'agraden aquestes entrades