Un recurs cada vegada més escàs

Magatzem d'aigües (Marroc)
Magatzem d'aigües (Marroc) 

Des del començament del segle XX, a conseqüència de l'increment de la població, del desenvolupament industrial i de l'ús més gran en l'agricultura, el consum d'aigua de la humanitat s'ha multiplicat per sis. Actualment, el 91% de la població mundial té accés a fonts d'aigua potable i el 71% disposa d'aigua potable a la llar. L'accés a fonts d'aigua neta millora les condicions de vida i facilita el desenvolupament econòmic i social dels territoris. 


Malauradament, les sequeres intenses, la sobreexplotació d'aqüífers, la contaminació, la manca d'una gestió adequada, el creixement de la població o el consum excessiu, són elements que es conjuguen a molts llocs del món convertint l'aigua en un factor limitant per al benestar, el progrés econòmic o el desenvolupament sostenible. S'estima que avui es consumeix el 54% de l'aigua disponible. Segons la UNESCO, en els pròxims vint anys, la quantitat d'aigua disminuirà en un 30% a conseqüència del canvi climàtic, i a mitjan segle XXI les reserves hídriques del planeta arribaran al límit.


 “ El 2025, més de 1.800 milions de persones 

viuran en àrees amb un estrès hídric significatiu

UNESCO

Etosha (Namíbia)

Potser t'agraden aquestes entrades